JEUGD EN JONGEREN, KUNST EN CULTUUR, KUNSTEDUCATIE, THEATER

Theatervoorstelling PALO

PALO is een kunsteducatieve activiteit dat in de periode september 2005 tot oktober 2006 met deelnemers tussen 8 en 16 jaar werd uitgevoerd.

Het oorspronkelijk idee was dat het project zou uitmonden in een musical. Uiteindelijk is het zich gaan ontwikkelen tot een kunsteducatie project waarbij de deelnemers opgeleid werden in de disciplines dans, zang, drama en muziek.

De volgende elementen werden belicht: Spontaniteit, creativiteit, uitstraling, talent, durf, plezier hebben in wat de deelnemers deden en openheid. Centraal kwam te staan hoe de deelnemers de technieken konden toepassen op wat zij wilden vertellen met dans en drama en hoe zij dat vorm konden geven. Met gerichte oefeningen, kregen zij een aantal opdrachten om tot een improvisatie te komen en de danstechnieken van enkele Hip-Hop stijlen en moderne dansen eigen te maken.

Er werd gewerkt aan o.a. non-verbaal spel als levende schilderijen gevormd door stilstaande sprekende lichaamshoudingen, het suggereren van een omgeving, welke houdingen en handelingen typerend zijn voor spel en aan de onderlinge verhoudingen tot anderen. Ook dialogen, allerlei typen, emoties en intenties kwamen aanbod.

Related Projects