Maak kennis, ontdek en
ontwikkel je eigen talenten.

Wie zijn wij

ADUNA is een organisatie uit Amsterdam die het participatie- en integratieproces van groepen uit diverse etnische achtergronden, op het gebied van Kunst en Cultuur, Educatieve Recreatie & Sport en Spel, wil bevorderen. Door herkenbare interculturele projecten op te zetten maakt de stichting de culturele bagage zichtbaar voor de doelgroep.

Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur verbindt en versterkt interactie tussen groepen.

Educatie en Recreatie

Educatie en Recreatie stimuleert het bereik van interesses en behoeften op het terrein van ontmoeting, ontwikkeling en ontspanning.

Sport en Spel

Zien spelen, doet spelen!

Aduna is partner van Vreedzaam West

De organisatie gebruikt dezelfde pedagogische principes als De Vreedzame School en benadrukt het belang van het gemeenschapsgevoel als één van haar inspiratiepunten. Met de projecten creëert Aduna een klimaat waarin de deelnemers elkaar leren kennen, zich veilig voelen en op een positieve manier met elkaar omgaan. Ook worden deelnemers gestimuleerd om een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen.

Simpel gezegd: Je bent welkom omdat je er gewoon bij hoort en we kunnen samen een steentje bijdragen in onze buurt. Doe je mee? Je stem telt!!!!

Community Art

Aduna doet actief onderzoek naar samenwerkingsvormen waarbij bewonersinitiatieven in co-creatie geplaatst kunnen worden met de stichting. Hierbij wordt gezocht naar bewoners die gedeelde interesses en belangen hebben en meer betrokken willen zijn in hun buurt. Met de community projecten wilt Aduna actieve participatie van bewoners in de wijk zichtbaar maken.

Democratie

De bewoners hebben een stem bij het ontwikkelen, begeleiden en uitvoeren van de activiteiten.

Positionering

De bewoners kunnen hun eigen vaardigheden tot uiting brengen en verder ontwikkelen.

Samenwerking

De projecten zorgen voor meer verbinding tussen gevestigde instellingen, bedrijven en overheden.

Zelfredzaamheid

Het zelforganiserend vermogen van de bewoners versterken en hun (onderlinge) individuele betrokkenheid en eigenwaarde vergroten.